Struktura własnościowa i sprawy majątkowe - Majątek - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa i sprawy majątkowe

    
Na mocy Decyzji GGM.VI.DD.72244/3/4/01 z dnia 9 grudnia 2002 roku wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice, Szkoła Policji w Katowicach otrzymała prawo trwałego zarządu w odniesieniu do zabudowy nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. gen. Z.W.Jankego 274-276, stanowiącej własność Skarbu Państwa i oznaczonej w ewidencji jako następujące działki:

  • karta mapy 102 obręb Ligota:

- nr 1 KW 65379
- nr 2 KW T 22 k 731 Piotrowice
- nr 3 KW 65379
- nr 4/2 KW 65379
- nr 5 KW 58837
- nr 6 KW 55115

  • karta mapy 16 obręb Górne Lasy Pszczyńskie:

- nr 253/43 KW 24847 Mikołów
- nr 240/43 KW 27148 Mikołów
- nr 243/43 KW 27148 Mikołów
- nr 251/43 KW 55123

  • karta mapy 16 dod. 3 obręb Górne Lasy Pszczyńskie:

- nr 257/43 KW 55123

  • karta mapy 115 obręb Ligota:

- nr 66/1 KW 57810
- nr 2 KW 3692
- nr 4 KW 1299
 

Nieruchomość przekazana do trwałego zarządu szkole o łącznej powierzchni 317 515 m2 zabudowana jest kompleksem budynków socjalno - biurowych, garażowych, warsztatowo - magazynowych, dydaktycznych, pięcioma akademikami oraz budynkiem mieszkalnym.

Roczna opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 28 183,53 zł. 

 

Środki trwałe stanowiące majątek Szkoły Policji w Katowicach :

  1. Budynki i lokale – 41 304 267,33
  2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 3 859 176,15
  3. Budowle (zespół sportowy, tor przeszkód) – 1 429063,48
  4. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne – 7 041 111,33
  5. Środki transportu – 1 160 790,25
  6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 669 888,97

Wartość ogółem – 55 464 297,51

 

Szkoła Policji w Katowicach na podstawie Decyzji nr 138 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa wydanej na mocy § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu Państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonywania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. nr 285, poz. 2854), została ustanowiona dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, bezpośrednio podlegając dysponentowi drugiego stopnia - Komendantowi Głównemu Policji.

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 12.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry