Roczny plan kontroli na rok 2021 - Kontrole - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Roczny plan kontroli na rok 2021

L.p.

Temat kontroli

Podmiot kontrolowany

Przewidywany termin kontroli

Zarządzający kontrolę

1

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości przechowywania, wydawania oraz ewidencjonowania amunicji do broni palnej przechowywanej w magazynach uzbrojenia Szkoły Policji w Katowicach.

Wydział Zaopatrzenia, Zakład Wyszkolenia Specjalnego.

I kwartał

Komendant SP

2

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

Wydział Zaopatrzenia

II kwartał

Komendant SP

3

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny stanu realizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w Szkole Policji w Katowicach

Główny specjalista ds. bhp Jednoosobowego Stanowiska ds. bhp

III kwartał

Komendant SP

4

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości naliczania i wypłaty świadczenia z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Wydział Zaopatrzenia/Wydział Finansów

IV kwartał

Komendant SP

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
do góry