Rejestry ewidencji i archiwa - Ewidencje i rejestry - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

W oparciu o Decyzję nr 28/12 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zasad prac kancelaryjno-biurowych oraz obiegu dokumentów służbowych, wydanej na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu Szkoły Policji w Katowicach z dnia 28 listopada 2008 r. prowadzone są następujące rejestry:
 
1. Centralne rejestry kancelaryjne:
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych,
- rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, 
- rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych (WKT-111),
- rejestr umów,
- rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "BC",
- rejestr zwolnień lekarskich.
 
2. Korespondencja rejestrowana poza e-SOD:
- dzienniki podawcze,
- książki doręczeń,
- rejestry poczty specjalnej, rejestry nadawcze do Urzędów Pocztowych - zgodnie z wymogami podmiotów odbierających przesyłki,
- rejestry ofert przetargowych. 
 
3. Jednocześnie kancelaria tajna prowadzi:
-  dzienniki korenspondencyjne dokumentów niejawnych,
-  rejestr postępowań sprawdzających,
-  rejestr poświadczeń bezpieczeństwa,
-  rejestr zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Kancelaria i sekretariaty szkoły przekazują dokumentację do archiwum przy zachowaniu przepisów dotyczących postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych.

Działalność archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych prowadzi sieć archiwów, do których należą także archiwa szkół policji. Archiwum Szkoły Policji w Katowicach funkcjonuje w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 30.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry