Zakres działań - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań

Głównym kierunkiem działalności szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie jest oparte na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach, uwzględniających istniejące, pozytywne wzorce i modele nauczania stosowane przez policje innych krajów.

 

 

Formy działalności dydaktycznej i kierunki kształcenia.

Szkoła Policji w Katowicach kształci i podnosi kwalifikacje zawodowe policjantów służby prewencyjnej. Edukacja obejmuje dwa poziomy kształcenia: zawodowe podstawowe i specjalizacyjne w ramach doskonalenia zawodowego.

Szkolenie zawodowe podstawowe ma na celu zbudowanie fundamentalnej podbudowy dla przyszłego funkcjonowania każdego policjanta. Kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku aplikanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

Szkolenia specjalizacyjne – w ramach doskonalenia zawodowego – mają na celu wyposażenie policjantów w wiedzę i umiejętności zawodowe w związku ze zmianami w systemie prawa, technice i wyposażeniu policyjnym, taktyce i technice działania, metodach kierowania, dowodzenia i organizacji pracy a także utrwalenie wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. 

 

Więcej na stronie "Informacja o jednostce"

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry