Stanowienie aktów prawnych - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych


Osobą uprawnioną do stanowienia aktów prawnych w Szkole Policji w Katowicach jest Komendant Szkoły, który wydaje przepisy o charakterze porządkowym. Stanowione akty prawne dotyczą jedynie regulacji wewnętrznych i wydawane są w formie decyzji i rozkazów. W szkole nie wydaje się żadnych aktów prawnych o charakterze zewnętrznym.

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 12.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry