Przyjmowanie spraw i skarg obywateli - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

SKARGI I WNIOSKI

Zasady postępowania w sprawie skarg i wniosków regulują:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego. Skargi lub wnioski mające cechy anonimu nie podlegają rozpatrzeniu w trybie postępowania skargowego.

 

Postępowania z zakresu skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Szkoły Policji w Katowicach prowadzi Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli.

W Szkole Policji w Katowicach obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie, za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 15.30, a w poniedziałki do godziny 16.30.

Komendant Szkoły, a w razie jego nieobecności upoważniony Zastępca Komendanta Szkoły, przyjmuje interesantów, w tym policjantów i pracowników Policji, w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14.30 do 16.30, po uprzednim zgłoszeniu –  telefonicznym (na numer telefonu, tj. 32 6069304) lub osobistym.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

strona główna - RPO - www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny - http://www.rpo.gov.pl/wniosek/ 

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry