Niezbędne informacje dla skarżącego - Petycje - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Niezbędne informacje dla skarżącego

Art. 225 § Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

"Granize tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski [w:] Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813.

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
do góry